Meditation

Meditation

Är när man för en stund släpper omvärlden, släpper allt som varit i det förflutna och alla funderingar om framtiden. Går in i din egen stillhet och observerar dina tankar och känslor utan att låta de fastna och ta över ditt sinne och dina handlingar. Under meditationen är din uppmärksamhet fokuserad och tar bort flödet av röriga tankar som trängs i ditt sinne och orsakar stress. Meditation är en av de mest kraftfulla sätten att stärka ditt immunförsvar, intelligens, kreativitet, intuition och lycka. Meditation ger ett djupt tillstånd av klarhet, energi och en lugn själ

12144013_770772776379328_1477528246_nMindfulness

Medvetenhet är den stora ingrediensen i Mindfulness och själva ordet Mindfulness påminner oss om att vara medvetna om det pågående ögonblicket. Framtiden har inte kommit än och det förflutna har redan varit så det enda som existerar just nu är detta ögonblick. Mindfulness är observation i sin renaste form, som skapar mer kraft och mening i allt vi gör. Genom mindfulness kan vi lära oss att styra och utnyttja vår energi på ett kraftfullt sätt. En väg av transformation, släppa gamla negativa invanda tankemönster för att tillåta nya medvetna ta plats.

Det tycks vara så att den medvetna närvaron får oss att komma i kontakt med en annan dimension av varande, ett ÄR som är bortom subjekt och objekt, där vi faktiskt förändras inte bara mentalt, utan på cellnivå.
– Jon Kabat-Zinn

Annonser